Detail van uw opzoeking in OAR, het Open Archief van OE-publicaties:

Auteur:Alain Vanderhoeven, Geert Vynckier, An Lentacker, Anton Ervynck, Wim Van Neer, Brigitte Cooremans, Koen Deforce, Marit Vandenbruaene, Johan van Heesch & Marc De Bie.
Titel:Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Sacramentstraat te Tongeren. Eindverslag 1993
Volume:Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 11
Jaar van uitgave:2014
Uitgever:OE
Korte inhoud:In de zomer van 1993 werd een noodopgraving uitgevoerd op de terreinen van De Lijn tussen de Elfde Novemberwal en de Sacramentstraat aan de noordelijke rand van Tongeren, de voormalige civitashoofdstad van de Tungri. Dankzij deze kortstondige opgraving was het voor het eerst sinds lang nog eens mogelijk het bodemarchief van de noordoostelijke sector van de Romeinse stad te evalueren. De opgegraven zones situeren zich in de waarschijnlijk op één na meest noordoostelijk gelegen insula van de Romeinse stad, ten oosten van de meest oostelijke cardo van het stratennet. Dit deel van de civitashoofdstad ligt net binnen de 2de-eeuwse stadsmuur, maar ver buiten de 4de-eeuwse. Het ligt bovendien ver buiten de middeleeuwse omwallingen, waardoor het Romeinse bodemarchief nauwelijks door post-Romeinse graafactiviteiten was aangetast. Deze perifere positie heeft ongetwijfeld de aard van de bewoning van dit stadsdeel beïnvloed. De twee onderzochte werkputten tonen aan dat deze zone vanaf het begin tot de civitashoofdstad van de Tungri gerekend werd. De oudste Romeinse sporen dateren uit de militaire aanlegfase van de stad omstreeks 10 v.Chr. De eerste permanente bewoners vestigden er zich pas enkele decennia na de stichting van de stad, in de Tiberische of Claudische tijd. Het onderzoek heeft geen sporen of vondsten uit de laat-Romeinse tijd aan het licht gebracht. In totaal 3790 artefacten werden tijdens de opgraving verzameld, die in deze bijdrage allemaal gedetailleerd aan bod komen. Ook de dierlijke en plantaardige resten uit de opgraving langs de Sacramentstraat werden uitgebreid bestudeerd. De resultaten hiervan liggen grotendeels in lijn met eerdere analyses op materiaal uit Romeins Tongeren. Van belang ten slotte is daarnaast dat dankzij deze opgravingen nu vaststaat dat er zeker ook nog resten van prehistorische bewoning in deze sector aanwezig zijn. Tot nu toe was hierover nog maar erg weinig geweten.
Bron:Vanderhoeven A., Vynckier G., Lentacker A., Ervynck A., Van Neer W., Cooremans B., Deforce K., Vandenbruaene M., van Heesch J. & De Bie M. 2014: 'Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Sacramentstraat te Tongeren. Eindverslag 1993', in: Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 11, pp. 7-162, Brussel, 2014.
ISSN 1783 6425
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/332
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/11/RELT011-001.pdf ( 7.98MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:RELT011-001
Bibliotheek: Ja