Detail van uw opzoeking in OAR, het Open Archief van OE-publicaties:

Auteur:Sofie Vanhoutte, Wouter Dhaeze, Anton Ervynck, An Lentacker, Johan van Heesch & Fran Stroobants.
Titel:Archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Romeinse castellum van Oudenburg: nieuwe inzichten in de lay-out, het verdedigingssysteem en de bewoningsgeschiedenis van het fort
Volume:Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 11
Jaar van uitgave:2014
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:De sloop van drie rijwoningen voor de bouw van een appartementsblok in het stadscentrum van Oudenburg bood in de lente van 2009 de kans om archeologisch onderzoek uit te voeren op de noordzijde van het Romeinse castellum. Meteen was dit de ideale gelegenheid om de stratigrafische bevindingen van de opgravingen aan de zuidwesthoek van het castellum (2001-2005: site Oudenburg-Spegelaere) te toetsen. Bovendien was het de eerste maal dat gericht onderzoek langs de noordzijde van het castellum mogelijk was. De resultaten konden gekoppeld worden aan die van oudere onderzoeken, namelijk de opgravingscampagne van Mertens uit de jaren 1956-57 dichtbij de noordwesthoek en een vlakdekkende opgraving op de site Jacali ter hoogte van de noordoosthoek (2003-2004). Dit artikel brengt dus alle gegevens samen om maximaal inzicht te krijgen in de noordzijde van het castellum en haar verdedigingssysteem. Het onderzoek leverde enkele nieuwe resultaten op die vooral belangrijke elementen aanbrengen voor de lay-out en het verdedigingssysteem van de opeenvolgende castella. De belangrijkste vondst op de site is de tussentoren, een element dat tot nog toe ongekend was voor het fort van Oudenburg en dat een nieuwe kijk biedt op de lay-out van het stenen castellum. Het U-vormige bastion bevestigt andermaal de duidelijke parallellen die er zijn met de architectuur van de Britse Saxon Shore forts van de tweede generatie. Niet alleen elementen van de verdedigingsstructuren maar ook van de binnenbebouwing van het castellum zijn aangetroffen. Vooral de niveaus intra muros op de site Kapellestraat leverden vele vondsten op die zowel de fortchronologie als het kampleven weerspiegelen. Het onderzoek op de site Kapellestraat bewijst nogmaals dat het ook in volgebouwd gebied zeker noodzakelijk is de bodemingrepen archeologisch op te volgen. Want zelfs op een kleine oppervlakte kan heel wat relevante informatie ingezameld worden.
Bron:Vanhoutte S., Dhaeze W., Ervynck A., Lentacker A., van Heesch J. & Stroobants F. 2014: 'Archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Romeinse castellum van Oudenburg: nieuwe inzichten in de lay-out, het verdedigingssysteem en de bewoningsgeschiedenis van het fort', in: Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 11, pp. 163-269, Brussel, 2014.
ISSN 1783 6425
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/333
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/11/RELT011-002.pdf ( 7.56MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:RELT011-002
Bibliotheek: Ja