Detail van uw opzoeking in OAR, het Open Archief van OE-publicaties:

Auteur:Erwin Meylemans, Tim Vanderbeken, Marijn Van Gils.
Titel:Onderzoeksbalans Vlaamse archeologie 1.0 Hoofdstuk methoden en technieken: Terreinprospecties en -evaluaties
Volume:Onderzoeksbalans Vlaamse archeologie 1.0 Hoofdstuk methoden en technieken: Terreinprospecties en -evaluaties
Jaar van uitgave:2021
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Het doel van dit hoofdstuk is een overzicht te bieden van de toepassing van archeologische prospectieen evaluatiemethodes in Vlaanderen. Om dit te kaderen wordt eveneens, per methode, een beknopt overzicht geboden van de toepassing op internationaal vlak. Hierbij is de aandacht voornamelijk gericht op het bieden van een algemene historiek, het bestaan van standaarden, en ten slotte op recente ‘sleutelpublicaties’. Op die manier wordt een stand van zaken opgebouwd van de ‘state of the art’ van elke methode. Met dit kader telkens als achtergrond wordt de Vlaamse situatie terzake geschetst.
Bron:Meylemans E., Vanderbeken T. & Van Gils M. 2021: Onderzoeksbalans Vlaamse archeologie 1.0 Hoofdstuk methoden en technieken: Terreinprospecties en -evaluaties, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 173
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/5847
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/173/OAOE173-001.pdf ( 1.19MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE173-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus