Detail van uw opzoeking in OAR, het Open Archief van OE-publicaties:

Auteur:Evert Vandeweghe, Frank Becuwe, Sibylle De Sadeleer, Hannelore Decoodt.
Titel:Tussen hemel en aarde. Een herwaardering van het windmolenerfgoed in vlaanderen
Volume:Tussen hemel en aarde. Een herwaardering van het windmolenerfgoed in Vlaanderen
Jaar van uitgave:2021
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:De Vlaamse Regering heeft zich in het Regeerakkoord (2019-2024) als doel gesteld om te onderzoeken of het behoud van het beschermd erfgoed geslaagd is. Hiervoor wordt de huidige voorraad aan beschermd erfgoed thematisch geëvalueerd op basis van hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden. Het doel is om te komen tot een over heel Vlaanderen gewogen, gemotiveerde en representatieve selectie voor bescherming en opname in de inventaris. Deze evaluatie van het windmolenerfgoed in Vlaanderen is een van de pilootprojecten hiervoor. De keuze om het thematische luik te starten met windmolens is niet gemotiveerd vanuit een twijfel over de erfgoedwaarde van dit specifieke erfgoed maar wel vanuit pragmatische overwegingen. Het windmolenerfgoed is – mede dankzij inspanningen van erfgoedverenigingen – vrij volledig in kaart gebracht. Bovendien is deze informatie ook digitaal ontsloten. Onze hoop is dat deze evaluatie een brede herwaardering van het windmolenerfgoed in Vlaanderen in gang zal zetten door het scherpstellen op de erfgoedwaarde, het bevragen van het verleden, het benoemen van de hedendaagse uitdagingen en het aanreiken van enkele mogelijke oplossingen.
Bron:Vandeweghe E., Becuwe F., De Sadeleer S. & Docoodt H. 2021: Tussen hemel en aarde. Een herwaardering van het windmolenerfgoed in Vlaanderen, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 187
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6218
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/187/OAOE187-001.pdf ( 9.03MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE187-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus