Detail van uw opzoeking in OAR, het Open Archief van OE-publicaties:

Auteur:Thomas Van Driessche.
Titel:Traditionele graslandbevloeiing in Vlaanderen
Volume:Traditionele graslandbevloeiing in Vlaanderen
Jaar van uitgave:2021
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Vóór de opkomst van de kunstmeststoffen aan het eind van de 19de eeuw was het in Europa algemeen gebruikelijk om graslanden langs beken en rivieren tijdens het winterhalfjaar te bevloeien. Men deed dit om verschillende redenen. Ook in Vlaanderen werd aan graslandbevloeiing gedaan, maar onze historische kennis hieromtrent vertoont nog grote lacunes. Slechts weinig landbouwhistorici hebben tot nog toe interesse gehad voor dit onderwerp. Uit de archiefbronnen, de Vlaamse dialectgeografie en de schaarse wetenschappelijke publicaties blijkt niettemin dat graslandbevloeiing in Vlaanderen wijd verspreid was en zeker teruggaat tot de volle middeleeuwen (11de-13de eeuw).
Bron:Van Driessche T. 2021: Traditionele graslandbevloeiing in Vlaanderen, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 200
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6377
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/200/OAOE200-001.pdf ( 32.44MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE200-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus