Detail

Auteur:Debonne, Vincent; Vanmaele, Nele; de Haan, Aukje.
Titel:Beschermd, beschadigd, verdwenen Onderzoek en evaluatie van ernstig aangetast en verdwenen beschermd erfgoed
Volume:Beschermd, beschadigd, verdwenen Onderzoek en evaluatie van ernstig aangetast en verdwenen beschermd erfgoed
Jaar van uitgave:2021
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:In Vlaanderen kan onroerend erfgoed sinds 1931 wettelijk worden beschermd. Onze leefomgeving is in constante verandering. Soms is dat in het voordeel van het erfgoed maar evengoed kan het voortbestaan van het erfgoed worden bedreigd door ingrepen en verwaarlozing. De problematiek van ingrepen in beschermd erfgoed kwam aan de oppervlakte tijdens het project van de beschermingsdatabank. Hieruit volgde het project ‘Aangetaste en verdwenen beschermingen’ dat één van de pilootprojecten is binnen het project ‘Evaluatie beschermde bestand’ (project D02.2/P01). De herziening van het beschermde erfgoedbestand staat ingeschreven in de Beleidsnota Onroerend Erfgoed (2019-2024) van minister Matthias Diependaele, bevoegd voor het onroerend erfgoed. Het onderzoek van aangetaste en verdwenen beschermingen draagt bij tot het voornemen van de minister om van het beschermde bestand een dynamische selectie te maken van de essentiële en representatieve getuigen van het leven in Vlaanderen. Met aanpassingen van beschermingen is een beter beheer van beschermde erfgoedobjecten mogelijk, terwijl opheffingen dienen om erfgoedobjecten met een onherstelbaar aangetaste of verdwenen erfgoedwaarde uit het beschermde bestand te lichten.
Bron:Debonne V., Vanmaele N. & de Haan A. 2021: Beschermd, beschadigd, verdwenen. Onderzoek en evaluatie van ernstig aangetast en verdwenen beschermd erfgoed, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 202
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6378
DOI:https://doi.org/10.55465/UQRY6790
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/202/OAOE202-001.pdf ( 3.26MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE202-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus