Detail

Auteur:Van Gils, Hanne; Timmermans, Bert; De Ridder, Roel.
Titel:Hoe waarderen Vlamingen onroerend erfgoed? Wat is de sociaal-culturele betekenis ervan?
Volume:Hoe waarderen Vlamingen onroerend erfgoed? Wat is de sociaal-culturele betekenis ervan?
Jaar van uitgave:2022
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Er zijn veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Het officieel beschermen van erfgoed maakt dat het kan behouden blijven voor toekomstige generaties. Het uitgangspunt bij de selectie van te beschermen plaatsen is dan ook dat ze belangrijk moeten zijn voor de maatschappij en omdat een bepaalde gemeenschap ze belangrijk vindt. Het beleid heeft hierin een cruciale maar zeer complexe rol omdat het rekening moet houden met al deze stemmen. Het agentschap Onroerend erfgoed heeft deze studie gelanceerd om via kwalitatief onderzoek meer inzicht te krijgen in methodes om lokale kennis in te schakelen in erfgoedprocessen. Dit is wat we trachten te bereiken met dit onderzoek: ten rade gaan bij een zo divers mogelijk publiek om te polsen naar hun waardering van erfgoed, en dit zowel vanuit individueel als vanuit een breder maatschappelijk standpunt.
Bron:Van Gils H., Timmermans B. & De Ridder R. 2022: Hoe waarderen Vlamingen onroerend erfgoed? Wat is de sociaal-culturele betekenis ervan?, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 203
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6393
DOI:https://doi.org/10.55465/RAHZ7422
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/203/OAOE203-001.pdf ( 26.58MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE203-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus