Detail

Auteur:Vanmontfort, Bart.
Titel:Onderzoeksbalans archeologie in Vlaanderen, versie 2, 01/01/2022: neolithicum
Volume:Onderzoeksbalans archeologie in Vlaanderen, versie 2, 01/01/2022: neolithicum
Jaar van uitgave:2022
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:In 2011 verscheen een eerste versie van het hoofdstuk Neolithicum van de Vlaamse Onderzoeksbalans. In tegenstelling tot de oorspronkelijke ambitie werd voor geen enkel hoofdstuk van de (online) onderzoeksbalans een continue herziening gerealiseerd in de daaropvolgende jaren. Toch kan verwacht worden dat de verandering in het archeologielandschap een belangrijke impact had op het archeologisch onderzoek. Om die reden werd met dit rapport, in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed en tien jaar na de eerste versie, een herziening gerealiseerd van het hoofdstuk Neolithicum. De opbouw en aanpak van dit hoofdstuk bouwen verder op de eerste versie ervan. Het is een evaluatie of ‘balans’ van het onderzoek naar het neolithicum in Vlaanderen en heeft niet als doel om op basis van de huidige kennis het verhaal over dat neolithicum te presenteren. Aangezien het onderzoek steeds in volle ontwikkeling is, moet deze versie ook gezien worden als een tussentijdse balans.
Bron:Vanmontfort B. 2022: Onderzoeksbalans archeologie in Vlaanderen, versie 2, 01/01/2022: neolithicum, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 215
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6404
DOI:https://doi.org/10.55465/GHTK1773
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/215/OAOE215-001.pdf ( 3.84MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE215-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus