Detail

Auteur:Van Daele, Koen; Meganck, Leen; de Haan, Aukje.
Titel:Het Erfgoedrapport. Naar een gebiedsdekkende monitor van het beschermd erfgoed.
Volume:Het Erfgoedrapport. Naar een gebiedsdekkende monitor van het beschermd erfgoed.
Jaar van uitgave:2022
Uitgever:VIOE
Korte inhoud:Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor het agentschap Onroerend Erfgoed: het erfgoedrapport. Het erfgoedrapport werd ontwikkeld om een antwoord te bieden op de vraag: “Hoe is het gesteld met het beschermd erfgoed?” Deze vraag werd al vaker gesteld, maar nog nooit echt beantwoord. Het ontwikkelen van een nieuwe toepassing kost tijd en middelen. Daarom gaat er aan elke ontwikkeling een analyse vooraf. Hierbij worden enkele essentiële vragen gesteld en beantwoord. We vatten in dit rapport de gestelde vragen en hun antwoorden samen. Dit rapport legt de focus bewust niet op de inhoudelijke discussies die gepaard gaan met het evalueren van erfgoedwaarden, die worden in aparte onderzoeksrapporten gepubliceerd. We gaan wel in op hoe je alle informatie die je tijdens zo’n project verzamelt op lange termijn kwaliteitsvol kunt beheren, bewaren, doorzoeken en hergebruiken. We richten ons dan ook in de eerste plaats op informatie- en databeheerders, systeemarchitecten, analisten of gelijkaardige profielen.
Bron:Van Daele- K., Meganck L. & De Haan A. 2022: Het Erfgoedrapport. Naar een gebiedsdekkende monitor van het beschermd erfgoed, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 224
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6415
DOI:https://doi.org/10.55465/HHPJ4156
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/224/OAOE224-001.pdf ( 1.29MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE224-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus