Detail

Auteur:Vanderhoeven, Alain; Vynckier, Geert; Pauwels, Dirk.
Titel:Een toevalsvondst aan de de Schaetzengaarde te Tongeren. Onderzoeksrapport van een toevalsvondst.
Volume:Een toevalsvondst aan de de Schaetzengaarde te Tongeren. Onderzoeksrapport van een toevalsvondst.
Jaar van uitgave:2022
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:De puinlaag in het westelijk en noordelijk profiel van de bouwput heeft alle kenmerken van een uitgebroken muurfundering voor een monumentale muur waarvan de dikte minstens 3 m moet bedragen. Daar het terrein zich op het tracé van de laat Romeinse stadsmuur bevindt, ligt het voor de hand het uitbraakspoor als dat van de fundering voor deze stadsomwalling uit de 4de eeuw te interpreteren.
Bron:Vanderhoeven A., Vynckier G. & Pauwels D. 2022: Een toevalsvondst aan de de Schaetzengaarde te Tongeren. Onderzoeksrapport van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 231
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6422
DOI:https://doi.org/10.55465/NKFD7617
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/231/OAOE231-001.pdf ( 3.64MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE231-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus