Detail

Auteur:Ameels, Vera; Carpentier, Frank; De Ketelaere, Sander; Ervynck, Anton; Geuens, Jonas; Haneca, Kristof; Pieters, Marnix; Van Looveren, Jonas; Verhelst, An.
Titel:Evaluatie archeologie 2016-2021
Volume:Evaluatie archeologie 2016-2021
Jaar van uitgave:2023
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Op 1 juni 2016 trad de volledige archeologieregelgeving volgens het Onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit betekende op meerdere vlakken een belangrijke vernieuwing ten opzichte van het Archeologiedecreet. De vele vernieuwingen zorgden ervoor dat de decreetgever vragende partij was voor een nauwkeurige monitoring en opvolging. Voorliggend rapport is het resultaat van die aangekondigde evaluatie. Het bestaat uit zeven deelrapporten.
Bron:Ameels V., Carpentier F., De Ketelaere S., Ervynck A., Geuens J., Haneca K., Pieters M., Van Looveren J. & Verhelst A. 2023: Evaluatie archeologie 2016-2021, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 275
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6475
DOI:https://doi.org/10.55465/RBCD9172
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/275/OAOE275-001.pdf ( 10.96MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE275-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus