Detail

Auteur:De Beenhouwer, Jan; Dondeyne, Stefaaan; Cooremans, Brigitte; Vynckier, Geert.
Titel:De Schans van Hulst te Betekom (Begijnendijk). Beschrijving van profielen door de schansgracht.
Volume:De Schans van Hulst te Betekom (Begijnendijk). Beschrijving van profielen door de schansgracht.
Jaar van uitgave:2023
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Ten oosten van de dorpskom van Betekom (gem. Begijnendijk) en ten zuiden van de bewoningskern van het gehucht Hulst ligt een kunstmatig afgevlakt terrein dat omgeven is door waterlopen. Volgens historische bronnen zou het kunnen gaan om een boerenschans, waar de landelijke bevolking zich schuil hield in oorlogstijd (16de-18de eeuw). In de noordwestelijke hoek van de schans werd recent de 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing afgebroken. Bij het graven van een nieuwe bouwput op dezelfde locatie, herkende men archeologische sporen in de wanden van de bouwput en werd een toevalsvondst gemeld. Door het gebrek aan opgravingen van schanslichamen, de representativiteit van de site en de verwachte goede bewaring van het grootste deel van de oppervlakte, met uitzondering van de beperkte bebouwde zone en de vijver, is dit een archeologisch relict dat zich perfect leent tot een onderzoek vanuit wetenschappelijke vraagstelling. Dergelijk onderzoek kan een algemene kennislacune opvullen en de belevingswaarde van site versterken, precies door de kennis errond te vergroten.
Bron:De Beenhouwer J., Dondeyne S., Cooremans B. & Vynckier G. 2023: De Schans van Hulst te Betekom (Begijnendijk). Beschrijving van profielen door de schansgracht, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 277
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6477
DOI:https://doi.org/10.55465/MCLB4529
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/277/OAOE277-001.pdf ( 28.64MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE277-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus