Detail

Auteur:Jansen, Isabelle.
Titel:Verslagen van archeologische toevalsvondsten uit 2021 waar geen verder onderzoek nodig of mogelijk was
Volume:Verslagen van archeologische toevalsvondsten uit 2021 waar geen verder onderzoek nodig of mogelijk was
Jaar van uitgave:2023
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Wanneer iemand buiten de context van een archeologisch onderzoek per toeval archeologische objecten of een archeologische site vindt, moet hij dit melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. In 2021 ontving het agentschap 120 meldingen van toevalsvondsten. 22 van deze meldingen leidden tot een archeologische opgraving. De resultaten van dit gravend onderzoek verschijnen in een archeologierapport en een eindverslag. Gepubliceerde eindverslagen zijn raadpleegbaar via het Onroerend Erfgoed Loket. In verschillende situaties is een onderzoek met ingreep in de bodem echter niet nodig. Het archeologisch onderzoek beperkt zich dan tot een terreinevaluatie en het documenteren van de gemelde vondsten. De archeoloog evalueert en registreert de toevalsvondst en geeft na de registratie het sein dat de werken mogen verder gaan. De bekomen informatie wordt ingevoerd als een waarneming in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Dit rapport bevat enkele opmerkelijke toevalsvondsten uit 2021 waarbij geen opgraving plaatsvond. Het toont aan dat deze onverwachte ontdekkingen, soms heel beperkt in oppervlakte, ook interessante en waardevolle archeologische kenniswinst kunnen opleveren.
Bron:Jansen I. (ed.) Verslagen van archeologische toevalsvondsten uit 2021 waar geen verder onderzoek nodig of mogelijk was, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 304
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6768
DOI:https://doi.org/10.55465/NPLV3817
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/304/OAOE304-001.pdf ( 16.13MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE304-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus