Detail

Auteur:Vanhoutte, Sofie; Stichelbaut, Birger; Nowak, Pierre.
Titel:Een geschutsbedding uit de Tweede Wereldoorlog in de Hogeweg in Oostduinkerke (Koksijde, W.-Vl.). Eindverslag van een toevalsvondst
Volume:Een geschutsbedding uit de Tweede Wereldoorlog in de Hogeweg in Oostduinkerke (Koksijde, W.-Vl.). Eindverslag van een toevalsvondst
Jaar van uitgave:2023
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Op 13 november 2018 stootte men tijdens wegeniswerken in het tracé van de Hogeweg in Oostduinkerke, deelgemeente van Koksijde, op een bakstenen structuur bestaande uit twee concentrische sokkels. Gemeentelijk archeoloog van Koksijde, Alexander Lehouck, werd door de aannemer onmiddellijk verwittigd en kwam diezelfde dag ter plaatse om de vondst te evalueren. Hij stelde vast dat het om een schietpost ging en meldde daaropvolgend meteen de toevalsvondst via de toevalsvondstapplicatie van het agentschap Onroerend Erfgoed. De volgende dag, op 14 november 2018, kwamen onderzoeker archeologie Sofie Vanhoutte en landmeter-expert Johan Van Laecke van het agentschap ter plaatse en voerden de nodige terreinregistratie uit. De structuur, die een geschutsbedding uit de Tweede Wereldoorlog bleek te zijn, wordt in dit eindverslag vooreerst beschreven en van de nodige documentatie voorzien. Vervolgens wordt de historische context en de interpretatie van de geschutsbedding binnen de ruimere omgeving onder de loep genomen. Hiervoor werd een beroep gedaan op Birger Stichelbaut (Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie, Universiteit Gent) die de studie van de historische luchtfoto’s van deze en andere toevalsvondsten uit de Tweede Wereldoorlog voor zijn rekening nam1, en op Pierre Nowak (Atlantikwall Belgium) die zijn archiefdata ter beschikking stelde. De uitgewerkte resultaten van dit archeologisch onderzoek, de verdere verwerking van de onderzoeksgegevens en de interpretatie van de vindplaats binnen de ruimere historische context vormen dus het onderwerp van dit eindverslag.
Bron:Vanhoutte S., Stichelbaut B. & Nowak P. 2023: Een geschutsbedding uit de Tweede Wereldoorlog in de Hogeweg in Oostduinkerke (Koksijde, W.-Vl.). Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 316
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6786
DOI:https://doi.org/10.55465/MHRQ7037
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/316/OAOE316-001.pdf ( 7MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE316-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus