Detail

Auteur:De Mulder, Jelle; Lannoy, Branco.
Titel:Molenmeers 29 Brugge (West-Vlaanderen). Eindverslag van een toevalsvondst
Volume:Molenmeers 29 Brugge (West-Vlaanderen). Eindverslag van een toevalsvondst
Jaar van uitgave:2024
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Bij het onderzoek van de toevalsvondst ter hoogte van het perceel Molenmeers 29, werden 11 archeologische sporen geregistreerd in twee niveaus. De sporen bevinden zich allen op een historisch stuk achtererf dat al op het eerste beschikbare kaartmateriaal van de stad uit 1562 als dusdanig staat weergegeven. Kijkend naar de archeologische resultaten kunnen deze onderverdeeld worden in ruwweg 2 perioden. De meest recente fase, waartoe de beerputten (S3) en (S4) behoren, situeren zich in de late 17de tot en met 19de eeuw. De sporen uit deze fase zijn te linken aan het gebruik van het terrein als onbebouwde zone waarin zich achtererfstructuren bevonden. De tweede fase bestaat opnieuw uit sporen te linken aan achtererfstructuren, maar kunnen gedateerd worden in de late middeleeuwen.
Bron:De Mulder J. & Lannoy B. 2024: Molenmeers 29 Brugge (West-Vlaanderen). Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 318
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6788
DOI:https://doi.org/10.55465/LYBR8334
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/318/OAOE318-001.pdf ( 8.09MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE318-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus