Detail

Auteur:Cardon, Cathy; De Voldere, Isabelle; De Vleeschouwe, Arnout; Vuijlsteke, Carlo; Van Balen, Koenraad.
Titel:Een nieuwe rationale voor de ondersteuning en financiering van onroerendefgoedzorg
Volume:Een nieuwe rationale voor de ondersteuning en financiering van onroerendefgoedzorg
Jaar van uitgave:2024
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:De vraag die dit rapport tracht te beantwoorden, is: hoe kan de ondersteuning vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed anders georganiseerd worden, zodat nieuwe allianties voor erfgoedzorg (beter) gefaciliteerd worden? En hoe kan de ondersteuning vanuit het Agentschap daarbij als een hefboom werken, waardoor de zorg voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen in de toekomst door meer schouders wordt gedragen? Vanuit welke “rationale”1 kan een nieuw model van ondersteuning voor erfgoedzorg ontwikkeld worden, dat beter tegemoetkomt aan de huidige en toekomstige noden van zowel het erfgoed zelf, als van de potentiële “erfgoedzorgers”?
Bron:Cardon C., De Voldere I., De Vleeschouwer A., Vuijlsteke C. & Van Balen K. 2023: Een nieuwe rationale voor de ondersteuning en financiering van onroerendefgoedzorg, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 324
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6795
DOI:https://doi.org/10.55465/AKMT8496
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/324/OAOE324-001.pdf ( 3.07MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE324-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus