Detail

Auteur:Deckers, Pieterjan; Bakx, Ron; Berckers, Maarten; Decorte, Jan; Lemmens, Bert; Martens, Femke; Piessens, Dana; Vansteenlandt, Jan; Lambert, Bart.
Titel:Middeleeuws metaal. Synthese-onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse steden, 1000-1600 n.C.
Volume:Middeleeuws metaal. Synthese-onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse steden, 1000-1600 n.C.
Jaar van uitgave:2024
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Dit document geldt als inhoudelijk verslag bij het project ‘Middeleeuws Metaal’ dat als syntheseonderzoek werd gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Synthese-onderzoek behelst het samenbrengen en valoriseren van de resultaten van preventief archeologisch onderzoek binnen het Maltakader, dat in Vlaanderen voornamelijk in de voorbije twee decennia werd uitgevoerd. In dit project werd concreet beoogd om een stap voorwaarts te zetten in de studie van middeleeuwse materiële cultuur, meer bepaald metalen voorwerpen opgegraven in Vlaamse steden. Metaalvondsten zijn door hun aard als diverse, schaarse en kwetsbare kleinvondsten een ondergewaardeerde categorie in de archeologische praktijk. De resultaten van dit project - niet enkel dit rapport, maar ook een vrij toegankelijke online databank (www.middeleeuwsmetaal.be) - vormen een coherent referentiekader voor een vlottere en betere verwerking en interpretatie van vondstensembles en bieden aanknopingspunten voor voortgezet wetenschappelijk onderzoek.
Bron:Deckers P., Bakx R., Berckers M., Decorte J., Lemmens B., Martens F., Piessens D., Vansteenlandt J. & Lambert B. 2024: Middeleeuws metaal. Synthese-onderzoek naar metalen materiële cultuur in de Vlaamse steden, 1000-1600 n.C., SYNTAR 020
ISSN 2736-6057
ISBN 9789075230734
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6798
DOI:https://doi.org/10.55465/UNEW5909
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/SYNT/20/SYNT020-001.pdf ( 7.05MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:SYNT020-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus