Detail

Auteur:Pieters, Marnix; Moies, Jordy; Peetermans, Steffie; Van Laecke, Johan; Vynckier, Geert.
Titel:De 15de-eeuwse toren van de kapel van Walraversijde gelokaliseerd na afbraak schuur in 2020. Eindverslag van een toevalsvondst.
Volume:De 15de-eeuwse toren van de kapel van Walraversijde gelokaliseerd na afbraak schuur in 2020. Eindverslag van een toevalsvondst.
Jaar van uitgave:2022
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Bouwhistorisch onderzoek voorafgaandelijk aan de geplande afbraak van de hoeve Maurice en Victorine Boydens in functie van natuurherstel toonde aan dat de schuur, waarvan geweten is dat ze bovenop de laatmiddeleeuwse kapel van Walraversijde is gebouwd is, een volledige nieuwbouw van na WOII was. De afbraak van de hoeve bracht desondanks onverwacht toch de funderingen van de laatmiddeleeuwse kapeltoren van Walraversijde aan het licht.
Bron:Pieters M., Moies J., Peetermans S., Van Laecke J. & Vynckier G. 2022: De 15de-eeuwse toren van de kapel van Walraversijde gelokaliseerd na afbraak schuur in 2020. Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 230
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6421
DOI:https://doi.org/10.55465/JKZZ1628
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/230/OAOE230-001.pdf ( 6.32MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE230-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus