Detail

Auteur:Vynckier, Geert; Haneca, Kristof; Lentacker, An; Van de Velde, Ellen.
Titel:Enkele restanten van het Augustijnenklooster te Herentals. Eindverslag van een toevalsvondst.
Volume:Enkele restanten van het Augustijnenklooster te Herentals. Eindverslag van een toevalsvondst.
Jaar van uitgave:2023
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Tijdens het graven van een kelder voor een nieuw bouwproject werd op een terrein tussen de Augustijnenlaan en de Fraikinstraat te Herentals een gemetselde kelder aangetroffen. Daar het zeker was dat we hier te maken hadden met een grafkelder werd onmiddellijk besloten om een opgraving te starten. De grootte van de werkput bleef beperkt tot 46m2. Het onderzochte gebied ligt in het oosten van de vastgestelde historische stadskern van Herentals net ten westen van het begijnhof. Hier bevond zich vroeger het oude augustijnenklooster (1616-1798) met kloostergang en kerk waarvan nu alleen de infirmerie bewaard is die nu dienst doet als archief van de stad Herentals.
Bron:Vynckier G., Haneca K., Lentacker A. & Van de Velde E. 2023: Enkele restanten van het Augustijnenklooster te Herentals. Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 303
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6764
DOI:https://doi.org/10.55465/RMBR8169
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/303/OAOE303-001.pdf ( 7.7MB )
OAI2-PMH (XML):oai:oar.onroerenderfgoed.be:OAOE303-001
Bibliotheek: Exemplaar in catalogus