Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:Jan Moens.
Titel:Middeleeuws leer voor het voetlicht. Schoenen en andere leervondsten uit archeologisch onderzoek op de Grote Markt in Dendermonde (prov. Oost-Vlaanderen)
Volume:Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 7
Jaar van uitgave:2011
Uitgever:VIOE
Korte inhoud:In het kader van de heraanleg van de Dendermondse Grote Markt, ging in 2002-2003 een preventief archeologisch onderzoek door op het tracé van de geplande rioleringswerken. Hiervoor nam het stadsbestuur een archeoloog en vier technici in dienst. Het toenmalige Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (nu VIOE) en de provinciale dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium stonden in voor de wetenschappelijke begeleiding.
Deze bijdrage omvat de studie van de leerresten die tijdens het onderzoek op de Dendermondse Grote Markt aan het licht kwamen. In elf van de vijftien sleuven (totale oppervlakte: 280 m²) werden middeleeuwse leerresten aangetroffen. Het gaat vooral om resten van schoenen en riemen. Bij het schoeisel zien we vooral varianten van het basistype enkelriemschoen. Naast schoenen die gesloten werden met enkelriemen zijn er twee individuen zonder specifieke sluiting aangetroffen.
Deze studie geeft eerst de verschillende groepen en hun morfologische en technische kenmerken weer, waarbij ook gekeken wordt naar binnen- en buitenlands vergelijkingsmateriaal. Op basis van parallellen met andere vindplaatsen wordt vervolgens een datering voor de leervondsten geformuleerd. Tot slot volgt een interpretatie van de leervondsten binnen de chronologie van de site en wordt er voor bepaalde significante leerresten nagegaan of ze kunnen gelinkt worden aan specifieke leerverwerkingsactiviteiten. Hierbij leveren een aantal historische bronnen uit andere steden bijkomende informatie, onder meer over de organisatie en de aard van het werk van de schoenmakers enerzijds en de schoenlappers/oud-schoenmakers anderzijds.
Bron:Moens J. 2011: 'Middeleeuws leer voor het voetlicht. Schoenen en andere leervondsten uit archeologisch onderzoek op de Grote Markt in Dendermonde (prov. Oost-Vlaanderen)', in: Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 7, pp. 37-66, Brussel.
ISSN 1783-6425
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/249
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/7/RELT007-002.pdf ( 4.83MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie