Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:Ann Verdonck, Edith Vermeiren & Rob Troubleyn.
Titel:Zeldzame reminiscenties van de Grooten Oorlog: archivalisch en bouwtechnisch onderzoek van de legerbarakken in Jabbeke (prov. West-Vl.)
Volume:Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 8
Jaar van uitgave:2011
Uitgever:VIOE
Korte inhoud:Vlaanderen bereidt zich voor op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De meeste aandacht gaat hierbij naar de slagvelden tussen Nieuwpoort aan de Noordzee en de Belgisch-Franse grens in Komen-Waasten. Maar ook bij het erfgoed van WO I buiten de frontzones kan men heel wat belangrijke relicten aantreffen. Hiertoe behoren twee Duitse legerbarakken in Jabbeke in de buurt van Brugge. Ze zijn de laatste getuigen van wat ooit een zogenaamd Pionierpark was. Dit was een terrein met depots voor de opslag van onder meer munitie en bouwmaterialen, geleid door genie(Pionier)troepen.
Vanaf 1915 was de Duitse legerleiding genoodzaakt om in het Belgische hinterland permanente overslagplaatsen op te richten om haar troepen aan de IJzer blijvend te kunnen bevoorraden. Zowel over de weg als het spoor beschikte Jabbeke over goede verbindingen om er een logistiek verdeelpunt op te richten. Dit bestond uit barakken, munitieloodsen en andere constructies, vaak opgebouwd met tijdelijke materialen zoals hout, betonstenen en golfplaten. Vanaf 1940 gebruikten de Duitsers de locatie een tweede maal, deels als opleidingskamp voor de eigen troepen, maar ook als krijgsgevangenenkamp. Het Britse leger bracht er vlak na WO II op haar beurt Duitse krijgsgevangenen onder. Tijdens de Koude Oorlog dienden de overgebleven gebouwen ten slotte als opslagruimte voor Belgische reservetroepen, tot het Jabbeekse kamp in 1994 definitief werd opgeheven.
Van de oorspronkelijke bebouwing uit de Eerste Wereldoorlog zijn anno 2011 slechts één gedemonteerde en één in situ bewaarde barak bewaard gebleven. Deze twee barakken zijn opgevat als hybride constructies van houtskeletbouw en baksteenmetselwerk. Het onderzoek naar houten militaire constructies uit de periode van de Eerste (en Tweede) Wereldoorlog is tot op vandaag een onontgonnen gebied. Het archivalisch en bouwhistorisch onderzoek geeft een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de herkomst, verspreiding en geschiedenis van de barakken en hun constructie. Een vergelijking met andere voorbeelden in binnen- en buitenland plaatst de barakken in de juiste bouwhistorische en militair-historische context.
Bron:Verdonck A., Vermeiren E. & Troubleyn R. 2011: 'Zeldzame reminiscenties van de Grooten Oorlog: archivalisch en bouwtechnisch onderzoek van de legerbarakken in Jabbeke (prov. West-Vl.)', in: Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 8, pp. 377-418, Brussel.
ISSN 1783-6425
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/8/RELT008-005.pdf ( 3.78MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie