Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:Dieter Demey, Sofie Vanhoutte, Marnix Pieters, Jan Bastiaens, Wim De Clercq, Koen Deforce, Luc Denys, Anton Ervynck, An Lentacker, Annelies Storme & Wim Van Neer.
Titel:Een dijk en een woonplatform uit de Romeinse periode in Stene (Oostende)
Volume:Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 10
Jaar van uitgave:2013
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:De opgravingen in Stene behoren tot een van de weinige archeologische operaties in de Vlaamse kustvlakte waarbij bewoningssporen uit de Romeinse periode in situ onderzocht zijn. Bovendien werd hier een nieuw inzicht verkregen in de bewoningsstructuur en de manier waarop de mens het dynamische kustlandschap naar zijn hand probeerde te zetten. Waarschijnlijk kende de vindplaats vóór de aanleg van de dijk een volledig zout milieu waarbij zeewater tweemaal per dag werd aangevoerd via een systeem van getijdengeulen. Bedijking was dus nodig om een zone aan de invloed van het water te onttrekken. Enige tijd later bouwde men tegen deze dijk een woonplatform aan dat in meerdere fasen is opgeworpen en dat minstens twee bewoningsfasen heeft gekend. Vondsten wijzen erop dat het gebied gericht was op veeteelt en akkerbouw. Het is duidelijk dat menselijke ingrepen en activiteiten in de kustvlakte significanter waren dan tot nog toe gedacht, in elk geval in de Romeinse periode en misschien ook vroeger. Dit onderzoek zet aan om met andere ogen en met behulp van een andere methodiek toekomstig onderzoek in de kustvlakte aan te pakken en deze site te beschouwen als een eerste stap naar nieuwe inzichten in het complexe kustcultuurlandschap.
Bron:Demey D., Vanhoutte S., Pieters M., Bastiaens J., De Clercq W., Deforce K., Denys L., Ervynck A., Lentacker A., Storme A. & Van Neer W. 2013: 'Een dijk en een woonplatform uit de Romeinse periode in Stene (Oostende)', in: Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 10, pp. 7-70, Brussel, 2013.
ISSN 1783 6425
Bestand:http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/10/RELT010-001.pdf ( 4.09MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie