Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:Verhoeven M.P.F., Keijers D..
Titel:Een archeologische evaluatie en waardering van het Hoogboschveld (Riemst, provincie Limburg)
Volume:Archeologische evaluatie en waardering van het Hoogboschveld in Herderen (Riemst, provincie Limburg)
Jaar van uitgave:2013
Uitgever:RAAP
Korte inhoud:In opdracht van agentschap Onroerend Erfgoed, heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2013 een bureauonderzoek en veldwerk uitgevoerd in het kader van een archeologische evaluatie en waardering van het Hoogboschveld in Herderen (gemeente Riemst, provincie Limburg). Doel was het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van archeologische bescherming van de site, die resten uit de Romeinse tijd, maar ook uit de middeleeuwen bevat. Het onderzoeksgebied, tussen Genoelselderen en Herderen, is circa 28,4 ha groot en bestaat voornamelijk uit akkerland op de hellingen en een wijngaard en bos op de hoogste delen. Het bureauonderzoek bestond uit een ordening en beschrijving van landschappelijke, archeologische en historische gegevens: literatuur- en bronnenonderzoek, een inventarisatie van archeologische vindplaatsen en amateurcollecties en een luchtfoto onderzoek. Het veldwerk bestond uit verschillende technieken: oppervlaktekartering (‘fieldwalking’), booronderzoek, geofysisch onderzoek (weerstands onderzoek, elektromagnetisch onderzoek, magnetometrisch onderzoek) en proefsleuven. De resultaten worden in dit rapport beschreven. Op grond van de beschermingscriteria komt het noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied, met de zeer waarschijnlijke locatie van een hoofdgebouw van een Romeinse villa en daaraan gerelateerde structuren in aanmerking voor de status van archeologisch monument. Het gaat om het bos, een akker direct ten oosten daarvan en de wijngaard. Er is er momenteel onvoldoende informatie voorhanden om tot afdoende uitspraken te komen met betrekking tot het al of niet beschermen van de overige archeologische vindplaatsen en percelen in het onderzoeksgebied.
Bron:Verhoeven M.P.F. & Keijers D. 2013: Een archeologische evaluatie en waardering van het Hoogboschveld, Gemeente Riemst, provincie Limburg. RAAP-rapport 2677. RAAP, Weesp, 205 pp.
ISSN 0925-6229
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/28/STUA028-001.pdf ( 13.01MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Geen exemplaar aanwezig in catalogus VIOE-bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie