Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:Sprengers N.; Keijers D..
Titel:Een archeologische evaluatie en waardering van de 'verdwenen' kerk van Zelem (Halen, provincie Limburg)
Volume:Een archeologische evaluatie en waardering van de ‘verdwenen’ kerk van Zelem (Halen, provincie Limburg)
Jaar van uitgave:2012
Uitgever:RAAP
Korte inhoud:In opdracht van de Vlaamse Overheid (Onroerend Erfgoed) heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in het voorjaar van 2012 een bureau- en veldonderzoek uitgevoerd in verband met het opstellen van een archeologisch beschermingsdossier voor de verdwenen middeleeuwse kerk van Zelem in de gemeente Halen (provincie Limburg). Dit rapport is opgedeeld in drie delen: (1) bureauonderzoek, (2) veldwerk en (3) bescherming. In het deel bureauonderzoek wordt achtereenvolgens het landschap (hoofdstuk 2), de bewoningsgeschiedenis in relatie met dit landschap (hoofdstuk 3) en het historisch bronnenonderzoek (hoofdstuk 4) besproken. In het deel veldwerk komen de gehanteerde veldwerkmethoden aan bod. Naast een verkennend booronderzoek (hoofdstuk 5), dat voornamelijk tot doel had om de bodemopbouw in het onderzoeksgebied te controleren, heeft ook een geofysisch onderzoek plaatsgevonden. Het geofysisch onderzoek (hoofdstuk 6) was opgesplitst in een weerstandsonderzoek en een magnetometeronderzoek en had tot doel om de begrenzing van het kerkterrein in kaart te brengen. Ter controle zijn daarna vijf proefsleuven (hoofdstuk 7) aangelegd om zowel het kerkterrein als de oudste parochie van Zelem beter te kunnen lokaliseren, begrenzen en evalueren naar gaafheid en bewaring. In hoofdstuk 8 wordt de vindplaats in diens ruimere historische context behandeld. De resultaten van het bureauonderzoek en het veldwerk zijn in het derde deel bescherming gebundeld en geïnterpreteerd om tot een gedegen beschermingsdossier van de kerksite te kunnen komen (hoofdstukken 9 en 10).
Bron:Sprengers N., Keijers D. 2012: Een archeologische evaluatie en waardering van de ‘verdwenen’ kerk van Zelem (Halen, provincie Limburg). RAAP-rapport 2400. RAAP, Weesp, 176 pp.
ISSN: 0925-6229
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/299
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/26/STUA026-001.pdf ( 14MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie