Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:De Winter N..
Titel:Archeologische evaluatie en waardering van de abdijsite van Sint-Truiden (Sint-Truiden, provincie Limburg)
Volume:Archeologische evaluatie en waardering van de abdijsite van Sint-Truiden (Sint-Truiden, provincie Limburg)
Jaar van uitgave:2010
Uitgever:ARON bvba
Korte inhoud:In dit rapport presenteert archeologisch projectbureau Aron een evaluatie en waardering vanuit archeologisch oogpunt van de abdijsite te Sint-Truiden. Het onderzoek bestond enerzijds uit terreinwerk, waarbij de volledige site en de diepste vloerniveaus digitaal ingemeten werden, anderzijds uit bureauonderzoek. In hoofdstuk 1 van dit rapport worden de stad Sint-Truiden en de abdijsite eerst algemeen gesitueerd. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 kort de gebruikte methodieken en dataverwerking toegelicht. Hoofdstuk 3 bespreekt uitgebreid de bouwhistoriek van de abdij vanaf haar ontstaan tot haar ondergang meer dan elf eeuwen later. Er wordt daarbij ook ingegaan op de ingrepen waaronder het complex te lijden heeft gehad in de negentiende en twintigste eeuw. Dan volgt een uitgebreid overzicht van de opgravingen die in het voormalige abdijcomplex hebben plaatsgehad en van de vaststellingen die daarbij werden gedaan. Al deze informatie wordt gebundeld en gevisualiseerd in reconstructietekeningen van de verschillende bouwfases van de abdij. In hoofdstuk 4 wordt de site vervolgens uitgebreid getoetst aan de beschermingscriteria voor archeologische monumenten en zones. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 en 6 respectievelijk maatregelen naar het behoud en beheer van de site geformuleerd en worden enkele suggesties naar toekomstig archeologisch onderzoek gedaan. Uit dit onderzoeksproject kon globaal worden geconcludeerd dat het studiegebied een erg rijke, gevarieerde en complexe bouwgeschiedenis heeft gekend en dat het bodemarchief nog maar een fractie van zijn geheimen heeft prijsgegeven. De studie besluit dat er goede argumenten zijn om een archeologische bescherming van de abdijsite van Sint-Truiden te rechtvaardigen, zowel voor de criteria vorm en inhoud als wat betreft het criterium beleving. De site is uniek voor Vlaanderen en het is van belang dat ze voor verdere verwoestende ingrepen behoed wordt en er werk gemaakt wordt van de restauratie en ontsluiting van de site en van de bewustmaking van het belang van deze site.
Bron:De Winter N. 2010: Archeologische evaluatie en waardering van de abdijsite van Sint-Truiden (provincie Limburg). Aron bvba, 51 pp. Wettelijk depotnummer: 900 107 93
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/318
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/12/STUA012-001.pdf ( 13.73MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie