Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:Jan Moens.
Titel:Leerresten uit het archeologisch onderzoek op het Sint-Martensplein, de Oude Vismarkt en de Stoofstraat te Aalst
Volume:Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 13
Jaar van uitgave:2016
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Op basis van historische en iconografische bronnen en topografische gegevens, wordt de zone van het Zelhof bij de Oude Vismarkt al geruime tijd beschouwd als de kern van waaruit de stad Aalst zijn groei kende. Het maakte dat het Sint-Martensplein, de Oude Vismarkt en de daarop uitgevende Stoofstraat – allemaal gesitueerd binnen die pre-stedelijke kern – bijzondere aandacht kregen wanneer er infrastructuurwerken plaatsvonden. Het voormalige Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) en zijn opvolger het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) ondernamen er op het eind van vorige en het begin van deze eeuw verschillende kleinschalige archeologische interventies. De gegevens die hierbij aan het licht kwamen, lieten onder meer toe om het ontstaansmodel van de stad Aalst bij te sturen en te verfijnen. Daarnaast kwamen ook sporen aan het licht die inzicht geven in de ruimtelijke indeling en de evolutie van deze zone bij de Dender alsook over de vroegere bewoning, de bewoners en hun activiteiten. In deze studie wordt ingegaan op de leervondsten, die tijdens drie verschillende campagnes op de Oude Vismarkt, het aanpalende Sint-Martensplein en de Stoofstraat werden aangetroffen en te dateren zijn in de 12de, 13de en 14de eeuw. Doordat de meeste contexten chronologisch goed te plaatsen zijn, laten deze leerresten onder meer evoluties zien in de typologie en de technische realisatie van het schoeisel dat werd gevonden.
Bron:Moens J. 2015:'Leerresten uit het archeologisch onderzoek op het Sint-Martensplein, de Oude Vismarkt en de Stoofstraat te Aalst', in: Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 13, pp. 125-156, Brussel, 2015.
ISSN 1783 6425
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/346
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/13/RELT013-002.pdf ( 1.93MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Ja

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie