Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:Bellens, Tim.
Titel:Het DNA van stadswording. De vroeg-stedelijke nederzetting van Antwerpen Late 9de - 11de eeuw
Volume:Het DNA van stadswording. De vroeg-stedelijke nederzetting van Antwerpen Late 9de - 11de eeuw
Jaar van uitgave:2021
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:Sinds de vroegste geschiedschrijving over de Scheldestad trachten diverse vorsers de stadsgenese te ontrafelen op basis van historisch, archeologisch, cartografisch-iconografisch of taalkundig onderzoek. Stadsgenese blijft een complexe materie, ook in Antwerpen waar het archeologisch en bouwhistorisch erfgoed sterk geleden heeft onder erosie door vaak grootschalige bouw- en infrastructuurwerken. Het archeologisch onderzoek van de D-vormige burchtzone in Antwerpen heeft gedurende de voorbije decennia unieke informatie opgeleverd over de genese van een middeleeuwse stad. Geïnspireerd door een lange traditie in stadsgenetisch onderzoek, gestoeld op geschreven en archeologische bronnen, dient een stand van zaken en synthese zich op. De vindplaatsen in de Antwerpse burchtcontext bieden op Europese schaal kansen tot inzicht in hoe een vroege stad ontstaat en hoe dit een rol speelt in de verdere ontwikkeling tot middeleeuwse handelsplaats, renaissance-metropool en moderne havenstad. Door middel van archeologisch syntheseonderzoek kunnen we de betekenis van de Antwerpse burcht voor het ontstaan en de groei van de middeleeuwse versterkte handelsnederzetting, kiem voor de latere metropool, beter begrijpen en naar waarde schatten. Tegelijk zorgt een actuele synthese van de vele data voor een solide basis voor toekomstig (stads-)archeologisch onderzoek in Antwerpen en daarbuiten.
Bron:Bellens T. 2021: Het DNA van stadswording. De vroeg-stedelijke nederzetting van Antwerpen Late 9de - 11de eeuw, SYNTAR 005
ISSN 2736-6057
ISBN 9789075230598
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6379
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/SYNT/5/SYNT005-001.pdf ( 38MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie