Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:De Bouw, Michael; Hendrickx, Roel; Vanhellemont, Yves; Vernimme, Nathalie.
Titel:Broeikasgasreducties realiseren in erfgoedgebouwen. Resultaten van het Vlaams Klimaatfondsproject "Gespecialiseerde energieconsulenten voor Onroerend Erfgoed" (2015-2021)
Volume:Broeikasgasreducties realiseren in erfgoedgebouwen. Resultaten van het Vlaams Klimaatfondsproject "Gespecialiseerde energieconsulenten voor Onroerend Erfgoed" (2015-2021)
Jaar van uitgave:2023
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:In 2013 kreeg het Agentschap Onroerend Erfgoed de vraag om -in het kader van het Vlaams klimaatfonds 2013-2014- projectvoorstellen in te dienen met het oog op broeikasgasreductie binnen het beleidsveld. Een door het Agentschap voorgestelde en door de Vlaamse Regering gehonoreerde maatregel betrof het project "Gespecialiseerde energieconsulenten voor Onroerend Erfgoed" Het project (afgekort weergegeven als "ErfgoedEnergieLoket" beoogde bouwprofessionals uit de erfgoedsector op te leiden en te ondersteunen bij het verbeteren van de energieprestaties van erfgoedgebouwen. De basisfilosofie vertrok van een holistische benadering waarbij erfgoedwaarden, energetische efficiëntie en bouwfysische aspecten elkaar onderling beïnvloeden. Het project ErfgoedEnergieLoket liep 82 maanden, van 2014 tot 2021. De uitvoering was in handen van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), het huidige Buildwise. Het Agentschap Erfgoed Vlaanderen was verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging van de maatregel. Dit rapport bevat naast de te behalen indicatoren, ook de onderzoeksresultaten verbonden aan dit project. In het kader van het project werden immers 10 concrete cases van gebouwen waar energiebesparende maatregelen zijn toegepast, voor en na de ingrepen gemonitord.
Bron:De Bouw, M., Hendrickx R. Van Hellemont Y. & Vernimme, N. 2023: Broeikasgasreducties realiseren in erfgoedgebouwen. Resultaten van het Vlaams Klimaatfondsproject "Gespecialiseerde energieconsulenten voor Onroerend Erfgoed" (2015-2021), Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 258
ISSN 1371-4678
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6455
DOI:https://doi.org/10.55465/MTOD9107
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/258/OAOE258-001.pdf ( 18.47MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie