Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Het archief

Detail

Auteur:Vanhoutte, Sofie.
Titel:Change and continuity at the Roman coastal fort at Oudenburg from the late 2nd until the early 5th century AD. Volume I: The site and its significance within the wider context of the Roman North Sea and Channel frontier zone
Volume:Change and continuity at the Roman coastal fort at Oudenburg from the late 2nd until the early 5th century AD. Volume I: The site and its significance within the wider context of the Roman North Sea and Channel frontier zone
Jaar van uitgave:2023
Uitgever:Onroerend Erfgoed
Korte inhoud:In de latere Romeinse periode vormde de Noordzee- en Kanaalregio het decor voor aanvallen van over zee, politieke crisissen, hervormingen van het leger, Germaanse invallen en veranderende verdedigingsstrategieën van het Romeinse Rijk. Woelige tijden dus, waarover weinig literaire bronnen bestaan. De kustforten zijn van onschatbare waarde om de gebeurtenissen van deze periode te begrijpen, maar onderzoek daarvan was schaars. De opgravingen van het Oudenburgse castellum zorgden dan ook voor een belangrijke ommezwaai in onze kennis over die gebeurtenissen, want ze bieden een unieke inkijk in het enige gekende Romeinse stenen fort in Vlaanderen. De opgravingen legden een opmerkelijk goed bewaarde chronologie bloot van vijf opeenvolgende forten, van de late 2de tot de vroege 5de eeuw na Chr. Het is de eerste keer in een kustfort dat de evolutie van midden- tot laat-Romeins fort zo precies kan gedateerd en geïllustreerd worden. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen zijn duidelijk te herkennen, dankzij de uitgebreide studie van de stratigrafie en de enorme hoeveelheid aan vondsten. De materiaalstudies, uitgevoerd door specialisten die gebruik maken van verschillende analytische methodes, vormen referenties voor regionaal militair onderzoek en studies van de latere Romeinse periode in de noordwestelijke provincies. De studie van het kustfort van Oudenburg helpt het onderzoek naar ‘verandering en continuïteit’ en ‘identiteit’ met betrekking tot het dagelijks leven van de soldaten en de interactie met de ruimere regio. Het is duidelijk dat dit castellum nauw verbonden was met de Britse forten, de Germaanse invloed er geleidelijk aan toenam en het leven in het fort evolueerde naar dat van een gemeenschap van militaire families.
Bron:Vanhoutte S. 2023: Change and continuity at the Roman coastal fort at Oudenburg from the late 2nd until the early 5th century AD. Volume I: The site and its significance within the wider context of the Roman North Sea and Channel frontier zone, Relicta Monografieën 19/1, Brussel
ISSN 2030-9910
ISBN 9789464260854
Uri:https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6611
Bestand:https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELM/19/RELM019-001.pdf ( 41.2MB )
Gerelateerd bestand:
Bibliotheek: Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek

  BibTEX OAI2-PMH XML printervriendelijke versie

Zoek

Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.

Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.

zoek een publicatie