Archeologie in Vlaanderen VI

Inhoudsopgave

  1. L. Van Impe, G. Creemers, R. Van Laere, H. Wouters, B. Ziegaus. De Keltische goudschat van Beringen (prov. Limburg).
  2. A. Vanderhoeven, G. Vynckier, W. Wouters. Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Zijdelingsestraat te Tienen (prov. Vlaams-Brabant). Interim-verslag 1995-1996.
  3. Y. Hollevoet. d'Hooghe Noene van midden Bronstijd tot volle Middeleeuwen. Archeologisch onderzoek in een verkaveling langs de Zandstraat te Varsenare (gem. Jabbeke, prov. West-Vlaanderen).
  4. Y. Hollevoet, B. Hillewaert. Het archeologisch onderzoek achter de voormalige vrouwengevangenis Refuge te Sint-Andries/Brugge (prov. West-Vlaanderen). Nederzettingssporen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.
  5. B. Cooremans, K. Desender, A. Ervynck, J. Schelvis. Onderzoek van plantaardige en dierlijke resten uit een Romeinse waterput van de vindplaats 'Refuge' te Sint-Andries, Brugge (prov. West-Vlaanderen): economie en ecologie.
  6. D. Callebaut, K. De Groote, A. Ervynck, M. Van Strydonck. Was het nu '70 of '80? Radiokoolstofdateringen voor het castrum te Ename (Oudenaarde, prov. Oost-Vlaanderen).
  7. E. Patrouille. Laatmiddeleeuwse baksteenindustrie te Zeebrugge (prov. West-Vlaanderen).
  8. M. Pieters, E. Cools, J. Koldewije, A. Mortier. Middeleeuwse en latere insignes en devotionalia uit Raversijde (gemeente Middelkerke en stad Oostende, prov. West-Vlaanderen).
  9. P.W. Rogers. Textiles and Cordage from Walraversijde (Ostend, West-Flanders, Belgium).
  10. L. Beeckmans, F. De Buyser. Een 16de-eeuws depot van gouden en zilveren munten uit Zingem (prov. Oost-Vlaanderen).

Info

kaftafbeelding Archeologie in Vlaanderen VI
Titel:Archeologie in Vlaanderen VI
Bibliotheek: Aanwezig in catalogus