Relicta, Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 4

Inhoudsopgave

  1. Marijn Van Gils, Marc De Bie, Etienne Paulissen, Koen Deforce. Kartering en waardering van een finaalpaleolithisch/mesolithisch sitecomplex te Arendonk-Korhaan (prov. Antwerpen). Boorcampagne 2003
  2. Johan Hoorne, Jan Bastiaens, Guy De Mulder, Koen Deforce, Anton Ervynck, An Lentacker, Katrien Sturtewagen. Archeologisch noodonderzoek te Erps-Kwerps-Villershof (Kortenberg, prov. Vlaams-Brabant). Nederzettingssporen uit de ijzertijd, de vroege en de volle middeleeuwen
  3. Erwin Meylemans. Analyse van de morfologie en bewaringstoestand van een deel van het Romeinse aquaduct van Tongeren (prov. Limburg) met gebruik van het DHMV en erosiemodellering
  4. Kristof Haneca, Marc Dewilde, Anton Ervynck, Ilse Boeren, Hans Beeckman, Paul Goetghebeur, Franky Wyffels. De 'houten eeuw' van een Vlaamse stad. Archeologisch en dendrochronologisch onderzoek in Ieper (prov. West-Vlaanderen)
  5. Koen De Groote, Jan Moens, Danielle Caluwé, Brigitte Cooremans, Koen Deforce, Anton Ervynck, An Lentacker, Wim Van Neer. Op zoek naar de oudste middeleeuwse bewoning aan de Grote Markt te Aalst (prov. Oost-Vlaanderen). Het onderzoek van afval- en beerkuilen uit de twaalfde tot de veertiende eeuw
  6. Marjan Buyle. Grotesken uit de Italiaanse renaissance. Onderzoek en restauratie van de muur- en gewelfschilderingen(1537) van de Onze-Lieve-Vrouw-Lofkapel in de Antwerpse kathedraal (prov. Antwerpen)
  7. Vincent Debonne, Eva Van Regenmortel, Anna Bergmans, Thomas Coomans. Van Heilig-Kruisklooster tot Sint-Bernardusabdij in Bornem (prov. Antwerpen). Een bouwhistorisch onderzoek met het oog op herbestemming
  8. Luk Beeckmans, Sofie Debruyne & Frans De Buyser. Frans zilver in Kempische grond. Een achttiende-eeuws muntdepot uit Retie (prov. Antwerpen)

Info

kaftafbeelding Relicta, Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 4
Titel:Relicta, Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 4
Bibliotheek: Aanwezig in catalogus